مهم - نحوه پرداخت شهریه

۲۳ شهریور ۱۳۹۹ | ۲۱:۲۰ کد : ۳۸۰۰ اخبار
تعداد بازدید:۳۰۸۰

باسمه تعالی

 

برای پرداخت شهریه دو قسمت وجود دارد:

« پرداخت الکترونیکی » :    (برای پرداخت همه بدهی دانشجو)
« پرداخت الکترونیکی شهریه »: (فقط برای پرداخت شهریه ثابت )


( ۸۳ )

نظر شما :